Oversikt over de mest forekommende Regisører!

 

 1. Nils Nordberg
 2. Paul Skoe
 3. Jon Lennart Mjøen
 4. Erik Lassen
 5. Else Barratt-Due
 6. Carl Jørgen Kiønig
 7. Karin Hox
 8. Kyrre Haugen Bakke
 9. Lubo Mauer
 10. Tor Stokke
 11. Steinar Berthelsen
 12. Åsmund Feidje
 13. Otto Nes

 

Tilbake