Radioteaterets Redaksjonelle medarbeidere gjennom 75 år!

 

Gunnar Neels-Hansson        1928-1943, 1945-1950                         

Alice Zimmermann               1938-1966

Thorleif Reiss                         1939-1940

William Nygaard                  1939-1940

Tormod Skagestad                 1949-1953

Jens Gundersen                     1950-1952

Gunnar Olram                      1951-1952

Hans Heiberg                         1952-1973

Rigmor Ottho                        1962-1991

Knut Johansen                       1958-1973, (i Bergen 1974-1989)

Paul Skoe                               1958-1980

Ketil Gjessing                         1966-1999

Arild Feldborg                        1972- ca. 1975

Otto Nilsen                            1972- ca. 1975

Nils Nordberg                        1972-

Gerhard Knoop                     1973-1983

Yngvil Kiran                           1974-1986 (BUA)

Merete Skavland                    1984-1990

Mette Sapiraa                        1984-

Tine Thomassen                     1986 (BUA) -1997

Else Barratt-Due                    1991-

Nils Heyerdahl                       1991-

Steinar Berthelsen                 1992-

Carl Henrik Grøndahl           1996-

Anne Berentsen                     1998-

Berit Hedemann                    1998-2000