Oversikt over de mest forekommende Oversettere!

 

 1. Paul Skoe
 2. Hans Heiberg
 3. Nils Nordberg
 4. Jon Lennart Mjøen
 5. Elisabeth Thams
 6. Olav Angell
 7. Knut Johansen
 8. Hilde Sofie Plau
 9. Arild Feldborg
 10. Per A. Hartun
 11. Carl Jørgen Kiønig
 12. Helge Hagerup
 13. Ragnar Hovland
 14. Arne Skauen
 15. Sven Lange

 

Tilbake