Oversikt over de mest forekommende Lyd-designere!

 

 1. Jan Erik Hoel
 2. Erik Halvorsen
 3. Aage Sandaker
 4. Sture Bakke
 5. Odd Gjøstein Dale
 6. Odd Johan Nilsen
 7. Arne Barca
 8. Erling Hille
 9. Gudrun Garsjord
 10. Terje Hellem
 11. Viktor Sandal
 12. Hilde Rolfsnes
 13. Odd Asbjørn Ekseth
 14. Tormod Nygård
 15. Odd Rinnan
 16. Egil Johan Damm
 17. Madli Birkelund
 18. Johannes Kyte
 19. Erna Hovlund
 20. Wenche Ødegård
 21. Åsmund Flo
 22. Anne Lise Indrefjord

 

Tilbake